علامت پذیرفته شدن توبه

کاربر ناشناس
2 سال قبل

از کجا بدونیم که خدا توبه ما را پذیرفته؟

وضعیت: 1 پاسخ
مصطفی امینی خواه
استادیار دوره

سلام علیکم از اینکه پشیمان باشیم و احساس شرمندگی داشته باشیم هر وقت یاد آن می افتیم.

2 سال قبل