کافی بودن دریافت حلالیت

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
به زبان گفتن کفایت است ولی باز کاری کنند که حق به طرف پیدا کنند مثلا دعاکنند نماز بخوانند برای آن شخص.

1 سال قبل