وسواس

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
آیه 33 سوره مبارکه الرحمن 70 مرتبه به پارچ آبی خوانده شود سپس ظرف آب دور تا دور دیوارهای اصلی داخل منزل ریخته شود برای دفع سحر، طلسم، مسائل از این قبیل بسیار راه گشاست.

9 ماه قبل