حق النفس

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
اگر عقلاً توجیه شده بودند که باید این داروها را مصرف می‌کردند و اهمال کرده‌اند، طبعاً مخالفت با عقل اینجا مخالفت با دستور خداست و مخالفت با دستور خدا هم عواقب اُخروی و معنوی خودش را خواهد داشت.

می‌توانند به نیابت از آن شخص اعمال خیر انجام دهند و صدقه دهند تا ان‌شاءالله آثاری برایش داشته باشد و از بار این گناه خارج شود.

بله ممکن است که در تنعمات بهشتی باشند ولی بهرحال برخی آزردگی‌ها هم برایشان باشد. یا آن گناه سبب کاهش مقامات معنوی و پایین بودن درجات معنوی برایشان شده باشد، که اگر اثر این‌ گناه از بین برود مرتبه‌ی ایشان بالاتر می‌رود.

7 ماه قبل