در محضر استاد راه

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
پاسخ سوال اول
مطلب را درست متوجه نشده‌اید و بنده چنین حرفی نزده‌ام.

پاسخ سوال دوم
به وظایفی که در قبال دیگران دارند چه کارفرما و چه افرادی که بعداً باید از این خانه استفاده کنند به نحو کامل دقت داشته باشند و عمل کنند و چیزی از وظیفه‌‌ای که بر روی دوششان است کم نگذارند.

پاسخ سوال سوم
نگاهی که از سر قصد نباشد و چشم بیافتد ولی انسان قصد دیدن نداشته باشد این نگاه، نگاه حرام بحساب نمی‌آید.

7 ماه قبل