دوچرخه سواری بانوان

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
اگر منظور، شخص ولی فقیه است که قطعا این چنین فرضی عقلایی نیست که در برابر تک تک این مسائل جزئی شخصا ورود کنند.
اگر منظور، نهادهای حکومتی است که قطعا وظیفه ورود دارند.
ما مردم نیز از تذکر خفی و جلی نباید غافل شویم و باید در برابر منکرات، استقامت و پیگیری داشته باشیم.

1 سال قبل