تبلیغات انتخاباتی بانوان

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
این مسائل تابع فتوای مرجع تقلید آن خانم است. ولی اجمالا هر چیزی که موجب فساد باشد، حرمت شرعی دارد.

1 سال قبل