علم به خودی خود چگونه باعت تکامل است؟

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
در بحث با حسین پاسخ داده شده است.

1 سال قبل