چگونگی جمع بین عرفان و عمل اجتماعی

مصطفی امینی خواه
مشاور مذهبی

سلام علیکم
این مسائل ربطی به علم شهودی نسبت به حق تعالی ندارد. از قبیل اختلاف در فتوا که دو فقیهی که هر دو به سر منزل فنا و بقا رسیده اند گاهی اختلافات اساسی در مسائل فقهی و علمی با هم دارند.
بخشی از این اختلاف نظر ها به تفاوت در مبانی و فهم از ادله بر می گردد برخی به تجربیات و ذکاوت و .... .
آیت الله العظمی بهجت پیشنهادی به امام ره می دهند که امام بر اساس تجربه از ماجرای مشروطه آن را نمی پذیرند و آیت الله بهجت هم قانع می شوند.
اساسا اختلاف آن چنان جدی نیست که درگیر چرا و چگونه و ... باشیم.

1 سال قبل