سوال از کلاس کلام

کاربر ناشناس
2 سال قبل

ببخشید در مورد اون بخش از الغدیر که استاد در کلاس کلام خواندند، در مورد عمر و اون پیرزن، حضرت علی هم که خلیفه شدند، در اون داستانی که اون زن آب میبرد و حضرت کمکش کردند و با بچه هاش بازی کردند تا اون نان بپزه، مگه اونجا هم حضرت دم تنور به خودشون نگفتن بچش این اتش دنیاست و ... یعنی حضرت علی هم ناراحت بودند که به اون زن و بچه هاش رسیدگی نکرده بودن،یعنی از حالشون خبر نداشتند یا حتی اگر خبر داشتند و رسیدگی نکردند، هر دو نباید درست باشه، این مساله را چطور باید توضیح داد؟

وضعیت: 1 پاسخ
مصطفی امینی خواه
استادیار دوره

سلام بر شما سوال مفهوم نیست

2 سال قبل